Parti Baskı Toptan Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. Taraflar

 

Satıcı:

[Satıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi]

Alıcı:

[Alıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi]

 

2. Konu

 

Bu sözleşme, [satıcının adı] (bundan sonra “Satıcı”) ile [alıcı adı] (bundan sonra “Alıcı”) arasında, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almak istediği ürün/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

3. Sözleşmenin Konusu

 

Satıcı, Alıcı’ya, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü/hizmeti, Alıcı’nın teslimat adresine teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı ise, Satıcı’ya karşı, sözleşmede belirtilen bedeli ödemekle yükümlüdür.

 

4. Ürün/Hizmetin Nitelikleri

 

Ürün/hizmetin temel nitelikleri ve satış fiyatı, aşağıda gösterilmiştir:

  • Ürün/hizmetin adı ve kodu
  • Ürün/hizmetin fiyatı
  • Satışa sunulduğu tarih
  •  

5. Teslimat Adresi

 

Alıcı’nın teslimat adresi, Alıcı tarafından sipariş esnasında belirtilecektir.

 

6. Ödeme Şekli

 

Alıcı, siparişi için ödemeyi [ödeme şekli] ile yapacaktır.

 

7. Satış Sözleşmesinin Feshi

 

Alıcı, sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Satıcı’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Satıcı, sözleşmeyi feshetmesi halinde, Alıcı’ya sözleşmenin feshi nedeni ve Alıcı’nın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle uğradığı zararları bildirecektir.

 

8. Cayma Hakkı

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, Alıcı, satın aldığı ürün/hizmetin, kendisine teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Alıcı, cayma hakkını kullanmak için, satın aldığı ürünün faturasını ve iade formu ile birlikte Satıcı’ya gönderecektir. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını teyit ettikten sonra, 14 gün içinde Alıcı’ya ürün bedelini iade edecektir.

 

9. Uyuşmazlık Çözümü

 

Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, kalan kısım için ise Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

 

10. Yürürlük

 

Bu sözleşme, Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

11. Tarafların Adres ve İletişim Bilgileri

 

Satıcı:

[Satıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi]

Alıcı:

[Alıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi]

Başa dön